پشتیبانی امنیتی سرور


 

 

 

پشتیبانی امنیتی سرور های یکی از بهترین سرویس میزبانی طراحی شده برای ارائه بهترین شیوه های امنیتی برای سرور های اختصاصی است .

این سیستم شامل بروزرسانی های امنیتی ، پیکره بندی امنیتی سرور ، پیکره بندی فایروال و ایجاد محدودیت های دسترسی برای سرور و برای سیستم عامل های ویندوز ارائه آنتی ویروس McAfee می باشد .

هزینه این پشتیبانی ماهانه 1.200.000 ریال است .